Masáže Ostrava  - www.masaze-ostrava.cz

Rehabilitace


Komplexní rehabilitace akutních stavů, stavů po operaci. Rehabilitace páteře, rehabilitace ramene, ruky, rehabilitace kolenních vazů, rehabilitace stehenních a lýtkových svalů. Rehabilitace je spojena s vhodnými fyzioterapeutickými metodami dle aktuálního stavu.

Fyzioterapie je část komplexní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Fyzioterapeut volí různé postupy léčby ze škály metodik cíleně, s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky. Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.


Masáže Ostrava - Fyzioterapie - Věra Baracskaiová