Fyzioterapie - Masáže Ostrava - Věra Baracskaiová

Fyzioterapie je část komplexní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Fyzioterapeut volí různé postupy léčby ze škály metodik cíleně, s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky. Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.

Diagnózy vhodné k fyzioterapii: 

Fyzioterapie pro děti

 • centrální koordinační porucha pohybového vývoje
 • dětská mozková obrna (DMO)
 • asymetrické držení trupu a hlavy
 • pes equinovarus - koňská noha
 • skolióza
 • ortopedické vady hrudníku
 • bolest zad
 • jiná neurologická onemocnění

 

Fyzioterapie pro dospělé

 • cévní mozková příhoda
 • periferní paréza
 • bolesti hlavy a páteře
 • skolióza
 • bolesti kloubů
 • bolesti zad
 • poúrazové stavy
 • jiná neurologická onemocnění

 

 

Masáže Ostrava - Fyzioterapie - Věra Baracskaiová

Komplexní rehabilitace akutních stavů, stavů po operaci, prevence a terapie civilizačních chorob všech věkových kategorií. Rehabilitace páteře - zejména bolesti zad, šíje, rehabilitace ramene, ruky, rehabilitace kolenních vazů, stehenních a lýtkových svalů. Relaxační, rehabilitační a sportovní masáže , parafín, akupresura, reflexní terapie. Individuální přístup s následným poradenstvím, bezplatná konzultace. Do střediska je bezbariérový přístup.

Dětská mozková obrna - DMO

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO; angl. cerebral palsy) nebo též mozková obrna je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození ... Více zde

Skolióza

Skoliózu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu s posunem obratle ve frontální rovině, sagitální (do lordózy) a transverzální (rotace). U idiopatické skoliózy zpočátku nejsou ... Více zde

Fyzioterapie menu

Masáže Ostrava


Provozní doba: Po - Pa 8 - 18hod
dle tel. objednávky

Objednávka služeb:
mobil: +420 775 116 120

Dárkový poukaz